Skal jeg betale skat af mit salg på brugttilbaby.dk?

Skal jeg betale skat af mit salg på brugttilbaby.dk?

Indtægt ved salg af private aktiver er som udgangspunkt skattefri.
Den skattemæssige behandling afhænger af en bedømmelse af, om aktivet er rent privat,
eller om det er solgt som led i en erhvervsmæssig virksomhed. 

Kontakt SKAT - www.skat.dk for at ajourføre dig med reglerne herom.