Må jeg sælge alle babyting? (oversigt over ulovlige varer)

Må jeg sælge alle babyting? (oversigt over ulovlige varer)

Der er produkter vi ikke tillader bliver solgt på brugttilbaby.dk
Du finder en liste over ikke-tilladte varer her.
 
Ikke-tilladte varer på brugttilbaby.dk:
Du skal være opmærksom på, at en række varer ikke er tilladte på brugttilbaby.dk
Det er til enhver tid ens eget ansvar at sikre, at de varer man køber eller sælger, ikke strider mod brugttilbaby.dk’s retningslinjer eller dansk ret i øvrigt.

Liste over ulovlige produkter/Ydelser:

 • Hælervarer
 • Hadeskrifter
 • Æreskrænkende materiale
 • Smykker som er useriøse i forhold til køb, salg og byttehandler
 • Pornografiske materialer
 • Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod dansk lovgivning generelt, herunder:
  -          Varer der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer)
  -          Annoncer der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring)
  -          Tekst eller billeder der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright)
  -          Videresalg af produkter eller tjenesteydelser der strider mod en eksisterende eneforhandlingsaftale:
 • En eneforhandlingsaftale er en aftale mellem producenten af en vare og en eller flere forhandlere om, at disse forhandlere har eneretten til at hjemkøbe og videresælge produkter fra den pågældende producent
 • Eksempler på produkter, der er underlagt sådanne aftale er: Dermalogica, Jane Iredale, Exuviance, Safety Five og Forever living
 • Selvom der eksisterer en eneforhandlingsaftale, er det naturligvis altid tilladt at sælge enkelte brugte varer eller fejlkøb af det pågældende mærke
 • Gratis vareprøver
 • Produkter, som indeholder kemiske stoffer/ metaller der ikke er godkendt af Ædelmetalkontrollen, eller kun godkendt i begrænsede mængder.

Specielt nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også særlige regler for ure og tekstilsmykker. Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Nikkelreglerne giver også beskyttelse mod fosterskader.
Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter.
Bly og kviksølv kan have indflydelse på børns indlæringsevne, cadmium kan give nyreskade, mens kviksølv også kan give fosterskader.
Du kan købe en nikkeltester på apoteket,og ellers kan du få tjekket alle dine smykker hos ædelmetalkontrollen,hos Force Technology.
http://www.forcetechnology.com/da

 • Ftalater

Ftalater, der fra januar 2007 blev forbudt i legetøj i hele EU, er delt i to dele: Totalt forbud mod de tre mest problematiske ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn op til 14 år:
Di-ethyl-hexyl-phthalat (DEHP)
Di-butyl-phthalat (DBP)
-benzyl-phthalat (BBP)
Forbud mod følgende ftalater i legetøj og småbørnsartikler, som børn under 3 år kan putte i munden:
Di-iso-nonyl-phthalat (DINP)
Di-iso-decyl-phthalat (DIDP)
Di-n-octylphthalat (DNOP)
I Danmark fastholdes forbuddet mod alle ftalater i legetøj til børn under 3 år, som har eksisteret siden 1999.
 Oplysninger fra Norge, der siger noget om konsekvenser:
DEHP og flere andre ftalater er klassificeret som skadelige for forplantningsevnen og kan give fosterskader.
DEHP, BBP, DBP, DIBP og et såkaldt "7-11-ftalat", 711P; (1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere) er klassificeret som skadelige for forplantningsevnen og kan give fosterskader.
Dette medfører at stofferne skal mærkes med farebetegnelsen "Giftig".

 • Retten til at købe en vare, hvor man er tvunget til at købe igen på et senere tidspunkt