Hvis varen går tabt under forsendelse - hvad er mine forpligtelser som sælger?

Hvis varen går tabt under forsendelse - hvad er mine forpligtelser?

Hvis køber eller brugttilbaby.dk retter henvendelse til dig, fordi en vare som du har solgt, ikke er modtaget af køber, er det vigtigt, at du som sælger har overblik over dine rettigheder og forpligtelser.

Du bærer ansvaret for varen helt frem til købers modtagelse. Derfor skal du kunne fremvise dokumentation for, at køber har kvitteret for modtagelsen af varen. Dette sker fx, når man sender som pakke. Kan du ikke fremvise gyldig dokumentation for købers modtagelse af varen, er du derfor erstatningspligtig.