Brugerbetingelser
 
 • 1. Resume af nedenstående brugerbetingelser
   

 • Når du anvender tjenesterne på www.brugttilbaby.dk, erklærer du, at du har læst og accepteret nedenstående betingelser i sin helhed.
 • Nedenstående betingelser indeholder dels information om anvendelsen af persondata samt regler for brug af og adfærd på www.brugttilbaby.dk
 • Aftaler om køb i webbutikkerne på www.brugttilbaby.dk indgås mellem køber og den sælger, som er indehaver af webbutikken.
 • Aftaler om oprettelse af medlemskab/konto på www.brugttilbaby.dk og oprettelse af webbutik med eventuelle køb af tilhørende features, indgås mellem medlemmet/web-butiksindehaveren og brugttilbaby.dk
 • Når du sælger gennem din webbutik forpligter du dig altid til at give køber de rettigheder, som følger af købeloven
 • Ved brug af www.brugttilbaby.dk garanterer du, at du ikke ved din adfærd eller salg krænker andres rettigheder
 • Hvis du erhvervsmæssigt sælger produkter over www.brugttilbaby.dk, er du forpligtet til selvstændigt at overholde relevant lovgivning, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven.
 • Hvis du ikke overholder nedenstående betingelser, kan du uden varsel blive udelukket som medlem af www.brugttilbaby.dk


 

 • 2. Indledning


Rollefordeling

brugttilbaby.dk, stiller hjemmesideplads til rådighed for handel med forskellige kreative produkter gennem sælgeres annoncering på hjemmesiden www.brugttilbaby.dk via sælgers egen "web-butik".

Aftalerne om køb og salg indgås mellem køber og sælger - og brugttilbaby.dk er således ikke part i de aftaler, der indgås om køb af produkter, som er annonceret på www.brugttilbaby.dk gennem de forskellige "web-butikker".

brugttilbaby.dk er derimod part i aftalerne om oprettelse af brugerkonti på www.brugttilbaby.dk og i de tilknyttede aftaler, som indgås om køb af annonceplads eller features.

Når du benytter dig af www.brugttilbaby.dk, accepterer du derfor nærværende betingelser, som udgør en aftale mellem dig og brugttilbaby.dk, og beskriver dine og brugttilbaby.dk's rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udnyttelsen af de tjenester, som udbydes over www.brugttilbaby.dk. 

 

Når du bliver medlem - accepterer du brugerbetingelserne

Når du opretter en konto hos brugttilbaby.dk, erklærer du således samtidig at have læst, forstået og accepteret nærværende betingelser, herunder at betingelserne gælder for al aktivitet, du udøver i tilknytning til www.brugttilbaby.dk, medmindre du har indgået en aftale med brugttilbaby.dk, som specifikt angiver at træde i stedet for nærværende betingelser.

brugttilbaby.dk forbeholder sig ret til at ændre i disse betingelser.

Medmindre der er tale om ændringer til gunst for dig eller af ordensmæssig eller strukturel karakter, vil du modtage meddelelse om eventuelle ændringer på den e-mail adresse, som du har oplyst i tilknytning til din konto.

Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab inden 30 dage fra den dag, hvor du modtager besked om ændringerne. Opsiger du ikke dit medlemskab inden denne frist, vil du være bundet af de nye betingelser fra den dag, de træder i kraft - dog tidligst 30 dage efter beskeden om ændringerne.
3. Persondata


Dataansvarlig

brugttilbaby.dk er dataansvarlig i relation til behandling af personoplysninger indsamlet på www.brugttilbaby.dk.
Læs vores fortrolighedspolitik her.


Disse typer oplysninger registreres

Med henblik på, at du kan benytte dig af tjenesterne på www.brugttilbaby.dk skal du lade dig registrere med en række personlige oplysninger. Disse oplysninger omfatter navn, adresse, e-mailadresse, evt. firmanavn og CVR nummer. Du kan selv vælge, om du yderligere vil opgive dit telefonnummer.


Hvorfor personoplysninger registreres

Vi registrerer disse oplysninger med det formål at betjene dig som medlem og således gennemføre de tjenester, som du anmoder om.


Hvad der sker med personoplysningerne

Vi opbevarer ikke medlemsoplysninger krypteret, og vi transmitterer ikke medlemsoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til brugttilbaby.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger

Personoplysningerne registreres hos brugttilbaby.dk og opbevares i 5 år fra medlemskabet slettes.


SSL-kode

brugttilbaby.dk er kodet med SSL-kode, som beskytter og verificerer personlige oplysninger på brugttilbaby.dkCookies og logstatistik

Hvad cookies er

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

 

Hvor længe cookies opbevares

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret i 24 måneder fra sidste gang du var inde på www.brugttilbaby.dk. Hver gang du genbesøger www.brugttilbaby.dk, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i 24 måneder fra dit seneste besøg.


Hvis du ikke ønsker cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller vælge at modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser:

http://minecookies.org/cookiehandtering

På linket er opstillet en vejledning for langt de fleste browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

På www.brugttilbaby.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. 

 

Hvad logstatistik er

Logstatistik bruges på www.brugttilbaby.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

Hvorfor logstatistik bruges

På www.brugttilbaby.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.

Ret til indsigelse mod registrering af oplysninger om dig

Som registreret hos brugttilbaby.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af personoplysninger. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige: Skriv da til denne mail: kontakt@brugttilbaby.dk 


 

4. Oprettelse og brug af konto og web-butik


Hvad du kan du med et medlemskab hos brugttilbaby.dk

Når du opretter et medlemskab hos brugttilbaby.dk kan du både købe produkter og sætte produkter til salg gennem oprettelse af en webbutik.


Overholdelse af lovgivningen og nærværende betingelser

Som bruger af www.brugttilbaby.dk, uanset med hvilket formål, du bruger siden, forpligter du dig til at overholde lovgivningen, nærværende betingelser og øvrige betingelser knyttet til anvendelsen af www.brugttilbaby.dk


Respekt af andres rettigheder

Herunder garanterer du, at du ikke ved din brug af www.brugttilbaby.dk eller ved handlinger knyttet til denne brug, krænker tredjemands rettigheder ved f.eks. ved at sætte forfalskede varer til salg eller på anden vis krænke varemærkerettigheder, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder.


Beskrivelsen af dine produkter

Du har pligt til at indsætte en nøjagtig beskrivelse af de produkter, som du sætter til salg gennem www.brugttilbaby.dk, og du er ansvarlig overfor køberen for eventuelle fejl, vildledninger eller udeladelser i disse beskrivelser. Anvendelsen af varemærker, oprindelsesbetegnelser, fabrikatoplysninger eller lignende skal være nøjagtige og må ikke være egnet til at vildlede.


Dine pligter overfor kunder/købere

Når du opretter en webbutik med salg af produkter, forpligter du dig til at modtage, reservere og levere kunders bestillinger af dine produkter, som kunden har afgivet over www.brugttilbaby.dk.
Du har pligt til løbende at kontrollere, at informationerne om dine produkter er opdaterede og retvisende.
Når du opretter en webbutik på www.brugttilbaby.dk, er du som sælger af produkter forpligtet til som minimum at give køber de rettigheder, som følger af købeloven.
Du skal være opmærksom på, at hvis du sælger produkter som led i dit erhverv, er du forpligtet til at overholde forbrugeraftalelovens regler, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven om bl.a. fortrydelsesret.
Når du sætter et produkt til salg, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til dette produkt til køber.


Køb af features mv. til din webbutik

brugttilbaby.dk tilbyder de ydelser og priser, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Nogle ydelser tilbydes uden beregning, mens der tages betaling for andre.

Listen over ydelser og priser kan findes her

Vores priser er opgivet i danske kroner inklusiv moms, og vi kan ændre dem fra tid til anden og uden forudgående varsel (se dog nedenfor om løbende aftaleforhold).
brugttilbaby.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne på løbende aftaleforhold med 30 dages varsel. Du vil modtage meddelelse om eventuelle ændringer på den e-mail adresse, som du har oplyst. Hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye priser, skal du opsige din aftale om det pågældende løbende aftaleforhold inden 30 dage fra den dag, hvor du modtager besked om ændringerne. Opsiger du ikke dit medlemskab inden denne frist, vil du være bundet af de nye priser fra den dag, de træder i kraft - dog tidligst 30 dage efter beskeden om ændringerne.
Når du køber en ydelse, der kræver betaling, vil du gennemgå og acceptere betalingen, inklusiv moms og eventuelle gebyrer, før du køber ydelsen.
Når du køber ydelser af brugttilbaby.dk, som oplistet på den til enhver tid gældende prisliste, accepterer du, i forbindelse med dit køb, særskilt de betingelser, som er knyttet til hver enkelt ydelsestype.
Læs mere her.


Tilgængelighed af www.brugttilbaby.dk

Selvom brugttilbaby.dk tilstræber, at www.brugttilbaby.dk er tilgængelig og anvendelig 24 timer i døgnet, kan brugttilbaby.dk ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at få adgang til www.brugttilbaby.dk. Der kan være tale om en planlagt midlertidig lukning eller utilgængelighed på grund af teknisk svigt eller nedbrud. brugttilbaby.dk kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af manglende tilgængelighed eller anvendelighed.


Henvisning til egen hjemmeside/facebookprofil o.l.

Det er ikke lovligt at henvise til eller reklamere for egen hjemmeside/facebookprofil o.l. på hverken annonce, webshop, blog o.l. på brugttilbaby.dk. brugttilbaby.dk kan fjerne henvisninger der overtræder denne klausul.
5. Køb af produkter i webbutikkerne på www.brugttilbaby.dk


Du handler med webbutikken og ikke med brugttilbaby.dk - ansvarsfraskrivelse

Ved køb af produkter i webbutikkerne på www.brugttilbaby.dk handler og indgår du aftale med den sælger, der er indehaver af den pågældende webbutik.
brugttilbaby.dk er således ikke part i handler over webbutikkerne på www.brugttilbaby.dk. brugttilbaby.dk er derfor heller ikke hverken sælger eller leverandør af de produkter, der er vist i webbutikkerne, og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser i relation til handlen, medmindre dette fremgår udtrykkeligt at disse betingelser eller af en særskilt aftale.
brugttilbaby.dk påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af de viste annoncer og de solgte produkter i webbutikkerne på www.brugttilbaby.dk, herunder for kvalitet mv. af disse produkter, og brugttilbaby.dk påtager sig heller ikke ansvar for nøjagtigheden eller lovligheden af butikkernes indhold, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af produkterne eller indholdet af kommunikationen mellem køber og sælger - uanset om der er tale om handler mellem private, mellem en privat og en erhvervsdrivende eller mellem to erhvervsdrivende.
brugttilbaby.dk er derfor heller ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af handel i webbutikkerne på www.Brugttilbaby.dk.
brugttilbaby.dk kan i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis det undtagelsesvist måtte være tilfældet, vil det fremgå klart af omstændighederne.
brugttilbaby.dk stiller udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med gennemførelse af handlerne.


Aftale om levering og betaling

Du kommunikerer selv med sælger forud for aftalen og aftaler, hvordan levering og betaling skal ske. Din betaling kan enten ske ved fysisk møde med sælger eller ved at du overfører betaling til sælgers konto eller ved brug af Paypal.
6. Konsekvenser af manglende overholdelse af ovenstående


Fjernelse af indhold fra webbutikker

Ejere af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere til brugttilbaby.dk, hvis de mener, at indholdet af webbutikker krænker deres rettigheder, og anmode om, at det pågældende indhold fjernes.

brugttilbaby.dk er både berettiget og forpligtet til at fjerne sådant indhold uden forudgående varsel, og påtager sig intet ansvar for en eventuel fjernelse af indhold, der viser sig grundløs.


Ophævelse af aftale om medlemskab

brugttilbaby.dk forbeholder sig retten til at udelukke et medlem, lukke medlemmets konto uden varsel og ophæve aftalen om medlemskab, såfremt nærværende betingelser overtrædes.

I tilfælde af en sådan ophævelse, vil medlemmet ikke kunne gøre noget krav om f.eks. tilbagebetaling eller erstatning gældende mod Brugttilbaby.dk
7. Kontakt


brugttilbaby.dk kan kontaktes her:

E-mail: kontakt@brugttilbaby.dk